Procés participatiu sobre la Gestió de l'Aigua - Aquest procés començarà amb una fase d’informació i de consulta, per tal de promoure el debat, i poder recollir l'opinió ciutadana respecte la gestió del servei de subministrament d'aigua. Posteriorment, hi haurà una fase de retorn, en què es traslladaran les conclusions de les fases anteriors a la ciutadania a través d'un informe.

Please sign in

Forgot your password?